Sosial Mediada izləyin:

Leksiyalar

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi M.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi Azərbaycan Minimal-İnvaziv və Endoskopik Cərrahlar Cəmiyyəti Azərbaycan Almaniya Tibbi Əməkdaşlıq Cəmiyyəti Almaz Akademie Tibbi Treyninq Mərkəzi CƏRRAHİYYƏ, GİNEKOLOGİYA,UROLOGİYA VƏ DİGƏR CƏRRAHİYYƏ YÖNÜMLÜ İXTİSASLAR ÜZRƏ TƏHSİL ALAN REZİDENTLƏR ÜÇÜN MÜHAZİRƏ – TREYNİNQLƏR