Sosial Mediada izləyin:

Leksiyalar

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
M.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi
Azərbaycan Minimal-İnvaziv və Endoskopik Cərrahlar Cəmiyyəti
Azərbaycan Almaniya Tibbi Əməkdaşlıq Cəmiyyəti
Almaz Akademie Tibbi Treyninq Mərkəzi

CƏRRAHİYYƏ, GİNEKOLOGİYA,UROLOGİYA VƏ DİGƏR CƏRRAHİYYƏ YÖNÜMLÜ İXTİSASLAR
ÜZRƏ TƏHSİL ALAN REZİDENTLƏR ÜÇÜN MÜHAZİRƏ – TREYNİNQLƏR