Prof. Q. Müslümovun Almaniya konqresində məruzəsi

Almaniyada eləcə də Avropada pankreas cərrahlığı sahəsində ən nüfuzlu konqreslərdən sayılan Alman Pankreatik Klubu ənənəvi olaraq uzun illər pankreas cərrahlığının mırkızləri sayılan Heidelberq və ya Münxen şəhərlərində keçirilirdi. Artıq bu sıraya pankreas cərrahlığının fanatı sayılan və dünyada laparoskopik və robotik Vipple sayına görə liderlərdən biri olan prof. Tobias Keckin sayəsində Lübek şəhəri də qatılıb. Bu gün tədbir start götürüb və biz də dünyada ilk təcrübə olan ʼʼLaparoskopik Vipple əməliyyatı zamanı invaginasion PJAʼʼtexnikası barədə məruzə edəcəyik. Beləliklə ilk dəfə Çin cərrahları Peng və müəlliflər tərəfindən təklif edilmiş invaginasion PJA texnikası əsas götürülərək tərəfimizdən ilk dəfə laparoskopik invaginasion PJA texnikası bu gün rəsmiləşir!