Sosial Mediada izləyin:

Düz bağırsağın şişləri, sallanması, babasil xəstəliyi və s. laparaskopik və açıq cərrahi müalicəsi